Home » AVG EN IUDK

AVG EN IUDK

Gepubliceerd op 24 mei 2018 21:09

Nieuwsbrief AVG: veranderingen per 25 mei 2018


Beste relatie, docent, bemiddelaar, producent,

 

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing (lees alles hierover op de website Autoriteit Persoonsgegevens). Ook Impresariaat Uit de Kunst is op 25 mei zover dat we aan de AVG bepalingen voldoen.

 

IUDK heeft in verband met de nieuwe privacywet (AVG) een aantal aanpassingen gedaan. Voor u betekent dat het volgende:

-      We hebben op onze website een privacyverklaring opgenomen. Deze vindt u hier.

- We hebben sinds enkele jaren een beveiligd boekingssysteem opgezet, alleen inzichtelijk door medewerkers van IUDK;

- Dit systeem wordt beheerd op een beveiligde server in de cloud;

- Ook onze administratie met gegevens van afnemers, gezelschappen en persoonsgegevens bevindt zich in een beveiligde omgeving, en is slechts in te zien door de IUDK-administrateur;

- Wij worden in het proces van gegevensverwerking en databeheer begeleidt door een professionele derde partij, met welke wij hieromtrent een overeenkomst hebben afgesloten;

- De eindverantwoordelijke functionaris rond gegevensbeheer is de IUDK-directeur;
Voor al uw vragen rondom privacy en gegevensverwerking kunt terecht op het mailadres jeroenjesse@iudk.nl

-      Omdat we ons adressenbestand hebben samengesteld uit verschillende bronnen (inkoop voorstellingen, bezoek Etalagedagen, aanmelding nieuwsbrief etc), brengen we hiermee nogmaals onder de aandacht dat u zich kunt afmelden voor onze mailing, en wel via deze link

 

Zoals u van ons gewend bent, gaan wij zo zorgvuldig mogelijk om met de door u verstrekte gegevens. Mocht u daar vragen of opmerkingen over hebben kunt u altijd contact opnemen middels het bovenstaande mailadres.

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

 

Met vriendelijke groet,

 

Jeroen Jesse

Directeur IUDK
«