DAGPROJECTEN 'Maken en Meemaken'

IUDK biedt naast haar specialiteit ‘voorstellingen’ ook een aanbod van dag-projecten aan. Hier gaat het niet om losse workshops, maar om projecten, waar voor- of na een voorstelling de verdieping kan worden gezocht van een genre of een vaardigheid. Onder de noemer van ‘maken en meemaken’, gaan wij uit van een versterkend effect van een voorstelling op de te volgen workshop: een unieke ervaring die leerlingen in staat stelt zich op dezelfde dag zélf aan de slag te gaan!