PESTKOPPEN!

PESTKOPPEN!

Pesten blijft een actueel thema op school. De pestkoppen van vroeger bestaan nog steeds , maar pesten gebeurd meer en meer via de smartphone en vanachter de pc. Via de digitale snelweg heeft de pestkop een wereldwijd po- dium om zijn slachtoffer op te kwellen.
In de voorstelling wordt op suggesties van leerlingen een pestcase gespeeld. Leerlingen én mentoren/docenten zijn bij de voorstelling aanwezig en vervullen hier ook een rol in. De voorstelling brengt een stuk ontspanning, humor krijgt zeker een plaats waar het kan, en brengt de heldere boodschap wat de gevolgen van pesten zijn voor pestkop en slachtoffer en welke maatregelen de docenten hanteren om pesten te voorkomen en te stoppen.

Pestkoppen! is een combinatie van een interactieve workshop voor docenten en mentoren en een interactieve voor- stelling met leerlingen waarin de docent en/of mentor een rol heeft.

 

Algemene gegevens:

Thema: Pesten & pestprotocol (project)

Leeftijd: 12 t/m 18

Publiek: 180/300