top of page

Privacybeleid IUDK

 

Dit is de privacyverklaring van Stichting Impresariaat Kunsteducatie ‘Uit de Kunst’, hierna te noemen Impresariaat Uit de Kunst.

Impresariaat Uit de Kunst is ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel Utrecht onder nummer 30169170. Deze verklaring is van toepassing op de diensten van Impresariaat Uit de Kunst. U dient zich ervan bewust te zijn dat Impresariaat Uit de Kunst niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere websites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacybeleid te accepteren.

Impresariaat Uit de Kunst gaat op een veilige manier om met persoonsgegevens en respecteert de privacy van betrokkenen. Wij houden ons hierbij aan de volgende uitgangspunten: Rechtmatigheid, behoorlijkheid, transparantie en juistheid. Impresariaat Uit de Kunst neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Afnemers en artiesten kunnen elkaars contactgegevens slechts inzien, na afsluiten van -en via- een overeenkomst.

 

Impresariaat Uit de Kunst kan persoonsgegevens over u verwerken, om een of meer van de volgende redenen:

 • U heeft in de afgelopen 5 jaar gebruik van diensten van Impresariaat Uit de Kunst, cq. het inkopen van een voorstelling/project en/of het bezoek aan Etalagedagen;

 • U levert diensten aan Impresariaat Uit de Kunst

 • U heeft aangegeven op de hoogte gehouden te willen worden van onze activiteiten, dan wel het ontvangen van onze brochures

 • U heeft zelf deze gegevens verstrekt bij het invullen van een formulier op de website

 • U heeft toestemming gegeven om de persoonsgegevens te mogen verwerken cq gebruiken

 •  

  Om onze overeenkomst met u te kunnen uitvoeren en om afspraken met u na te kunnen komen verwerken wij deze gegevens in onze database. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers. Wij verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden tenzij we vantevoren uw toestemming hiervoor hebben gekregen.

   

  Onderaan iedere mailing of nieuwsbrief vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of u af te melden. Als u de gegevens die wij over u hebben geregistreerd wilt inzien, aan wilt passen of uit onze bestanden wilt laten verwijderen, kunt u contact met ons opnemen via onderstaand e-mailadres. Impresariaat Uit de Kunst bewaart uw gegevens niet langer dan wettelijk verplicht of nodig voor de realisatie van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt.

   

  U kunt te allen tijde inzicht verkrijgen in ons verwerkingsregister. Daarin gaan wij uitgebreid in op ons privacybeleid en de grondslagen waarop wij verwerking van persoonsgegevens baseren. Op het moment dat er in de website substantiële wijzigingen plaatsvinden kan deze privacyverklaring wijzigen. Wij zullen dit dan duidelijk vermelden op de website. Wij controleren regelmatig of we aan de wetgeving voldoen.

   

  Voor vragen of informatie neemt u contact op met Jeroen Jesse, directeur van Impresariaat Uit de Kunst: jeroenjesse@iudk.nl.

  bottom of page