top of page

Revolutie van de Verleiding

Lonneke van Leth Dans

“De Revolutie van de Verleiding” brengt de complexiteit van verleiding aan het licht.

Pers/reacties
Site
Revolutie van de Verleiding

“De Revolutie van de Verleiding” brengt de complexiteit van verleiding aan het licht. Niet alle verleiding is slecht; sommige leiden tot positieve resultaten, zoals het kiezen voor gezonde voeding of het najagen van een droom. Andere vormen van verleiding kunnen echter leiden tot minder wenselijke uitkomsten, zoals het aanschaffen van onnodige producten, abonnementen of het nemen van riskante beslissingen.

De voorstelling spoort jongeren aan om kritisch te denken en bewust te kiezen. Door interactief deel te nemen ontdekken ze de fijne lijn tussen gezonde en manipulatieve verleiding. Ze worden aangemoedigd om de beslissingen in hun leven met wijsheid te nemen.

Genre: dans
Door: Lonneke van Leth Dans
Thema: Omgaan met geld
Duur: 45 minuten
Opbouw: 120 minuten
Max. groepsgrootte (school/theater): 150/240
Geschikt voor: leerjaar 2 t/m 6 en alle studiejaren

bottom of page